Author Archives: admin

Potpisivanje ugovora o radu INA-MS d.o.o.

Među radnicima Inine maloprodaje provode se aktivnosti potpisivanja novih ugovora o radu za INA-MS. SING-ovi pravnici A. Ferić i B. Kraljić svakodnevno odgovaraju na pitanja radnika, a povjerenici obilaze članove na benzinskim postajama. Kako bismo pomogli radnicima pri donošenju važne odluke, SING je objavio i prigodnu brošuru u kojoj smo objavili sve informacije kojima raspolažemo. […]

Saznajte više

SASTANAK U CROSCU

U Zagrebu je, 25. kolovoza 2015. godine, održan sastanak predstavnika Europskog radničkog vijeća i Sindikata MOL-a i Rotary-a s menadžmentom Crosca. U ime Rudarskog sindikata MOL-a sastanku su prusustvoavali L. Biri, predsjednik sindikata, Z. Ferenczy povjerenik iz Rotary-a i E. Bakos predsjednik Europskog radničkog vijeća MOL-Grupe. Na zahtjev sindikalnih kolega iz Madžarske, susret je organizirao […]

Saznajte više

Sastanak u Rafineriji nafte Pančevo

U Pančevu, Srbija 15.i 16. srpnja 2015. održan je sastanak između predstavnika SING-a i EKN-a s predstavnicima sindikata Naftne industrije Srbije i menadžmentom Rafinerije nafte Pančevo. Na sastanku je održana kratka prezentacija o povijesti Rafinerije nafte Pančevo, o dosadašnjim ulaganjima u obnovu rafinerije kao i o budućim planovima i investicijama većinskog ruskog vlasnika Gazprom nefta. […]

Saznajte više

Predstavnici SING-a sudjelovali na međunarodnom seminaru

“Procjena socijalnog dijaloga kao ključa za poboljšanje društvenih uvjeta” U Zagrebu je proteklog vikenda od 25. do 27. lipnja u Napretkovu kulturnom centru održan međunarodni seminar o socijalnom dijalogu “Procjena socijalnog dijaloga kao ključa za poboljšanje društvenih uvjeta” u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Europskog centra za radnička pitanja (EZA), pod pokrovitljstvom Europske unije. […]

Saznajte više

Obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja SING-a i IX. skupština SING-a

U Zagrebu je 18. lipnja 2015. u zgradi Naftaplina održana svečanost obilježavanja jubilarne 25. obljetnice utemeljenja, postojanja i rada Sindikata naftnog gospodarstva. TV voditeljica Rajana Radosavljev uspješno je vodila ceremoniju jubileja. Na početku je prikazan kratak film u kojem je prikazano vrijeme od osnutka Sindikata do danas. Nakon pozdravnog govora predsjednika Sindikata B. Mikuša čestitarskim […]

Saznajte više

SING financijski podržao spas Imunološkog zavoda

Najveći sindikat naftno-plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, Sindikat naftnog gospodarstva, uplatio je danas 10.000,00 kuna za spas Imunološkog zavoda na račun u Hrvatskoj poštanskoj banci. Imunološki zavod kao jedini proizvođač bioloških lijekova u Hrvatskoj s tradicijom starijom od 120 godina s aspekta sigurnosti i prevencije važan je za svaku obitelj u Hrvatskoj, stoga bi on […]

Saznajte više

SKUPOVI RADNIKA PSP-a

Informacije „iz prve ruke“ Dana 31. ožujka 2015. održani su skupovi radnika Podzemnog skladišta plina na lokacijama Okoli i Zagreb. Skupovi su održani na inicijativu i u organizaciji Siniše Đure, sindikalnog povjerenika koji u PSP-u preuzima prava i obveze radničkog vijeća. Skupove je obilježio dobar odaziv radnika koji su „iz prve ruke“ imali priliku čuti […]

Saznajte više

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PLINACRO

U Zagrebu je 18. ožujka 2015. potpisan Kolektivni ugovor za PLINACRO d.o.o. za 2015. godinu između Uprave Plinacra i Sindikata naftnog gospodarstva. Kolektivni ugovor rezultat je kompromisa između sindikata i poslodavca, a prethodili su mu dugotrajni kvalitetni pregovori koji su uvažavali objektivne okolnosti u društvu i kompaniji. Pregovarački odbor sa sindikalne strane činili su samo […]

Saznajte više

MOR U ZAŠTITI OSNOVNIH RADNIČKIH PRAVA

U Budimpešti je 12. ožujka 2015. održana radionica pod nazivom „Zaštita osnovnih radničkih prava u Srednjoj Europi“. Radionicu je organizirao ACTRAV (dio Međunarodne organizacije rada koji se odnosi na radnike) za predstavnike sindikata iz Srednje Europe. U radionici su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Češke, Poljske, Litve i Latvije. Radionicu je […]

Saznajte više

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA

U Zagrebu je 10. ožujka 2015. potpisan Kolektivni ugovor za Podzemno skladište plina d.o.o. za 2015. godinu. Do potpisivanja je došlo nakon uspješno okončanih pregovora koji su protekli u dobrom ozračju uz uvažavanje objektivnih okolnosti u kojima se pregovaralo. Iako je malo toga išlo na ruku pregovaračima novi Kolektivni ugovor je bolji od prethodnog, a […]

Saznajte više