Humanitarni fond Božidar Oreč

Humanitarni fond Božidar Oreč utemeljili smo s ciljem pružanja pomoći teško oboljelim članovima Sindikata i njihove djece.

Pomoć članovima Fonda pruža se u ovim slučajevima:

  • plaćanja troškova operacijskih zahvata i liječenja čiji su troškovi znatno veći od mogućnosti korisnika, tako da pristupanje liječenju, odnosno operaciji, korisniku nije moguće bez potpore
  • nabave i kupnje kvalitetnijih ortopedskih pomagala za koja HZZO ne priznaje troškove nabave ili ih djelomično priznaje
  • kupnje i nabave lijekova, plaćanje terapijskog liječenja i sl., ako su troškovi veći od 132,72 eur (1.000,00 kn)
  • obavljanja pretraga neophodnih za daljnji tijek liječenja koje troškove ne nadoknađuje HZZO niti su pokrivena dodatnim/dopunskim zdravstvenim osiguranjem ili na njih treba dugo čekati, a priroda bolesti zahtijeva hitnost.

Sva pomoć se, prema odluci Vijeća Humanitarnog fonda, isplaćuje isključivo na temelju predračuna.

Rad Humanitarnog fonda reguliran je Pravilnikom koji je donijelo Glavno povjereništvo SING-a, a radom Fonda upravlja Vijeće Fonda koje čine predstavnici iz SING-ovih ureda, liječnik opće prakse, predsjednik SING-a i tajnik Vijeća Fonda.

Članom Fonda može postati svaki član Sindikata naftnog gospodarstva. Član Fonda može, iznimno, uplaćivati dvostruku članarinu ako želi ostvariti pravo na potporu za svog supružnika koji ne radi u poduzeću u kojem djeluje SING.

Na svojoj sjednici održanoj 23. listopada 2019. godine, Glavno povjereništvo SING-a utvrdilo je novi iznos članarine za članove HFBO. Članarina iznosi 2,65 eur (20,00 kuna) mjesečno.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje ili kod sindikalnog povjerenika.

Članovi molbu za potporu mogu dostaviti u SING putem m-singa, a originalna pripadajuća dokumentacija mora biti dostavljena putem pošte, osobno ili putem sindikalnog povjerenika.

Ukoliko je članu nužna originalna povijest bolesti za njegove potrebe, profesionalni sindikalni povjerenik će izvršiti uvid u original i priložiti presliku za potrebe HFBO-a, odnosno članu će poštom biti vraćena originalna povijest bolesti na njegov zahtjev.