Humanitarni fond Božidar Oreč

Humanitarni fond Božidar Oreč utemeljili smo s ciljem pružanja pomoći teško oboljelim članovima Sindikata i njihove djece.

Pomoć članovima Fonda pruža se u ovim slučajevima:

  • plaćanja troškova operacijskih zahvata i liječenja čiji su troškovi znatno veći od mogućnosti
    korisnika, tako da pristupanje liječenju, odnosno operaciji, korisniku nije moguće bez potpore
  • nabave i kupnje kvalitetnijih ortopedskih pomagala za koja HZZO ne priznaje troškove nabave ili ih djelomično priznaje
  • kupnje i nabave lijekova, plaćanje terapijskog liječenja i sl. ako su troškovi veći od 1.000,00 kn (132,72 eur).
  • obavljanja pretraga neophodnih za daljnji tijek liječenja koje troškove ne nadoknađuje HZZO niti su pokrivena dodatnim/dopunskim zdravstvenim osiguranjem ili na njih treba dugo čekati, a priroda bolesti zahtijeva hitnost.

Sva pomoć se, prema odluci Vijeća Humanitarnog fonda, isplaćuje isključivo na temelju predračuna.
Rad Humanitarnog fonda reguliran je Pravilnikom koji je donijelo Glavno povjereništvo SING-a, a radom Fonda upravlja Vijeće Fonda koje čine predstavnici iz SING-ovih ureda, liječnik opće prakse, predsjednik SING-a i tajnik Vijeća Fonda.

Članom Fonda može postati svaki član Sindikata naftnog gospodarstva. Član Fonda može, iznimno, uplaćivati dvostruku članarinu ako želi ostvariti pravo na potporu za svog supružnika koji ne radi u poduzeću u kojem djeluje SING.

Na svojoj sjednici održanoj 23. listopada 2019. godine, Glavno povjereništvo SING-a utvrdilo je novi iznos članarine za članove HFBO. Članarina iznosi 20,00 kuna (2,65 eur) mjesečno.
Svi članovi koji žele ostati u članstvu HFBO moraju do 15. siječnja 2020. popuniti novu pristupnicu. U skladu s odredbama novog Pravilnika, članovi koji do navedenog roka ne popune novu pristupnicu, automatski će biti izbrisani iz članstva HFBO.
Pristupnicu možete preuzeti ovdje ili kod sindikalnog povjerenika. Korisnicima webMSING aplikacije od 15. studenoga će biti omogućeno dostavljanje elektronske pristupnice za HFBO.