Kasa uzajamne pomoći

Kasa uzajamne pomoći (KUP) danas ima više od 2.500 članova. Novim Pravilnikom je utvrđeno da naniži mjesečni članski ulog može iznositi 10 eura (75,35 kn) a najviši 140,00 eura (1.054,83 kn). Visina pozajmice KUP-a isplaćuju se u omjeru 1:3, maksimalno do 4.000,00 eura (30.138,00 kn) a može se otplaćivati u 5, 10, 15, 20 ili 24 mjesečnih obroka.

Odluku o visini i načinu otplate pozajmica KUP-a donosi Glavno povjereništvo SING-a.

Dokumenti KUP-a