Kasa uzajamne pomoći

Kasa uzajamne pomoći (KUP) danas ima više od 2.500 članova. Novim Pravilnikom je utvrđeno da naniži mjesečni članski ulog može iznositi 10 eura a najviši 200,00 eura. Visina pozajmice KUP-a isplaćuju se u omjeru 1:3, maksimalno do 5.000,00 eura a može se otplaćivati u 1 do 30 mjesečnih obroka.

Odluku o visini i načinu otplate pozajmica KUP-a donosi Glavno povjereništvo SING-a.

Dokumenti KUP-a