Financijsko materijalne potpore

Financijskim planom SING-a predviđena su znatna sredstva namijenjena za potpore našim članovima.

Pravilnikom o potporama predviđene su potpore u sljedećim slučajevima:

  • za rođenje djeteta
  • za bolovanje duže od 4 mjeseci
  • u smrtnim slučajevima

Preuzmite zahtjeve