SKUPOVI RADNIKA PSP-a

Informacije „iz prve ruke“

skup_radnika1

Dana 31. ožujka 2015. održani su skupovi radnika Podzemnog skladišta plina na lokacijama Okoli i Zagreb. Skupovi su održani na inicijativu i u organizaciji Siniše Đure, sindikalnog povjerenika koji u PSP-u preuzima prava i obveze radničkog vijeća. Skupove je obilježio dobar odaziv radnika koji su „iz prve ruke“ imali priliku čuti iscrpne informacije od najodgovornijih osoba poslodavca i Sindikata naftnog gospodarstva.

U ime poslodavca skupovima su prisustvovali: Krešimir Malec, direktor PSP-a; Kristijan Starčević, direktor Poslovne funkcije; Ivana Ivančić, direktorica Sektora razvoja i investicija i Gracijan Krklec, direktor Sektora tehnološkog upravljanja. Skupovima je prisustvovao i Božo Mikuš predsjednik Sindikata naftnog gospodarstva te Željko Vuković i Tomislav Ivančić, SING-ovi profesionalni sindikalni povjerenici.

Dobar rad i poslovanje

Nakon što je Siniša Đura podnio izvještaj o radu sindikalnog povjerenika koji preuzima prava i obveze radničkog vijeća, direktor PSP-a i njegovi suradnici izvijestili su o ostvarenim rezultatima u 2014. i planovima za 2015. godinu. Podzemno skladište plina d.o.o. iz godine u godinu ostvaruje pozitivan poslovni rezultat te se na najbolji mogući način priprema za poslovanje u promijenjenim (tržišnim) uvjetima.

skup_radnika2

PSP živi od prodaje usluge skladištenja plina i zato mora biti konkurentno kako cijenom tako i operativno-tehnološkim mogućnostima skladištenja i povlačenja većih količina plina, jer trgovci plinom mogu zaobići PSP. Ovim zahtjevima nije moguće udovoljiti bez modernizacije pogona u Okolima za što su potrebna značajna ulaganja. Zato će ulaganja u 2015. biti udvostručena u odnosu na 2014. i iznositi će 161 milijun kuna. Najveći dio tih ulaganja odnosi se na bušenje dviju bušotina, rekonstrukciju i dogradnju kompresorske stanice i radove na novom vršnom podzemnom skladištu plina Grubišno Polje.
Na oba skupa direktor Malec je najavio da će poslodavac predložiti sindikatu potpisivanje Aneksa Kolektivnom ugovoru kojim bi se preuzela poboljšanja iz Kolektivnog ugovora za Plinacro. Iskazao je i interes poslodavca za provođenjem izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu i Radničko vijeće.

Sindikat u interesu PSP-a i radnika

Božo Mikuš, predsjednik SING-a, izjavio je da sindikat prihvaća prijedlog poslodavca da se potpiše Aneks Kolektivnom, ugovoru uz napomenu kako bi isti trebalo potpisati što prije. Naglasio je da će u travnju SING pokrenuti postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu, kako se to traži novim Zakonom o zaštiti na radu. Interes poslodavca za izborom Radničkog vijeća u PSP-u ocijenio je dvojbenim jer je postojeće rješenje dobro i u skladu je sa Zakonom o radu.

skup_radnika3

Predsjednik SING-a pozitivno je ocijenio prezentirani poslovni rezultat PSP-a u 2014. godini i plan za 2015. te je pohvalio poslodavca za nova ulaganje, naročito s aspekta dugoročnog planiranja. Također je pohvalio dosadašnju dobru suradnju SING-a i poslodavca koja je rezultirala potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora i vrlo jasno rekao da u Podzemnom skladištu plina može biti samo bolje.