POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PLINACRO

Potpisan kolektivni ugovor

U Zagrebu je 18. ožujka 2015. potpisan Kolektivni ugovor za PLINACRO d.o.o. za 2015. godinu između Uprave Plinacra i Sindikata naftnog gospodarstva.

Kolektivni ugovor rezultat je kompromisa između sindikata i poslodavca, a prethodili su mu dugotrajni kvalitetni pregovori koji su uvažavali objektivne okolnosti u društvu i kompaniji.

Pregovarački odbor sa sindikalne strane činili su samo predstavnici SING-a jer je SING sukladno Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata jedini reprezentativni sindikat za kolektivno pregovaranje u Plinacro d.o.o.

Zahvaljujemo pregovaračkim odborima sindikata i poslodavca na uloženom trudu i ostvarenom rezultatu jer sklopljeni ugovor na najbolji mogući način jamči radnicima zaštitu njihovih prava i čuva socijalni mir u kompaniji.

Kolektivni ugovor je potpisan na razdoblje od godinu dana s primjenom od 1. siječnja 2015. Potpisali su ga Marin Zovko, predsjednik Uprave, R. Cvek i R. Orešković, Članovi Uprave i Ljiljana Bavoljak povjerenica Sindikata naftnog gospodarstva.