Započeli izbori u SING-u

Izbori SING

Izborima za glavnog povjerenika Sindikalne podružnice V. Holjevca, održanim 3. ožujka 2015., započeli su izbori u SING-u, koji će biti završeni do kraja travnja. Izborima je prethodilo imenovanje povjerenika svih sindikalnih grupa, tj. svih SING-ovih sindikalnih povjerenika volontera, jer je isteklo njihovo petogodišnje mandatno razdoblje.

Izbori su tajni, a istima prethodi kandidacijski postupak u kojem se za glavnog povjerenika može kandidirati svaki povjerenik sindikalne grupe. Kandidati za povjerenika sindikalne podružnice koji ulaze u postupak izbora utvrđuju se sukladno Statutu sindikata. Izbore za glavne povjerenike sindikalnih podružnica provodi izborna komisija u sastavu: Anica Ferić, Božo Mikuš i Antonija Milas.

Za glavnog povjerenika Sindikalne podružnice V. Holjevca izabrana je Ivana Stary, a za njezinu zamjenicu Ivana Ercegovac.