Sjednica Radničkog vijeća INE

radnicko_vijece3

U petak 27. veljače 2015. održana je dugo očekivana sjednica Radničkog vijeća INE kojoj su, uz predsjednika Uprave INE, prisustvovali članovi Uprave, izvršni direktori i pojedini direktori sektora.
Uprava je članovima Radničkog vijeća prezentirala rezultate poslovanja u 2014. i pregled plana za 2015. godinu, uz glavne naznake razvojne strategije.

Usprkos nepovoljnom okruženju i nepovoljnim tržišnim utjecajima na temelju iznesenih podataka možemo zaključiti da je 2014. godinu INA završila s uspjehom.

INA je financijski stabilna

U ime Uprave rezultate poslovanja opširno je obrazložio izvršni direktor PF financija i naglasio kako kompanija stabilno posluje, što pokazuju podaci:

 • financijski položaj INA-Grupe je poboljšan jer je u 2014. smanjen omjer duga i kapitala za 7% u odnosu na 2013.;
 • prvi put nakon 16 godina povećana je proizvodnja nafte za 5%;
 • iako je ukupni prihod (EBITDA) smanjen za više od 30%, INA je zadržala vrlo visoku razinu ulaganja u iznosu od 1,7 milijardi kuna, što je više od prosjeka u posljednje dvije godine;
 • većina kapitalnih investicija bila je u istraživanje i proizvodnju nafte i plina;
 • do kraja 2014. modernizirano je 198 BP;
 • uz remont u rafineriji u Sisku ugrađene su nove komore postrojenja za koking.

Poslodavac ocjenjuje i da su rezultati pilot programa uključivanja poduzetnika u maloprodajnu mrežu ohrabrujući. Usprkos kontinuiranom padu prodaje uslijed pada potražnje doprinijeli su boljim rezultatima u SD Trgovine na malo.

Istraživanje i proizvodnja glavni izvor prihoda INE

Prihod SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina u posljednjih je 6 mjeseci smanjen za više od 50% uslijed pada cijene nafte, a početkom 2014. za dodatnih više od 500 milijuna kuna zbog administrativnih odluka Vlade RH o cijeni plina i prisilnoj prodaji plina.

Poslovanje rafinerijske prerade i dalje je suočeno s velikim izazovima i ima financijske gubitke uslijed:

 • 5% niže prosječne rafinerijske marže;
 • smanjenja potrošnje koje je rezultiralo manjom prodajom
 • uslijed ekonomske recesije i viših cijena tijekom većeg dijela godine;

 • većeg udjela vlastite potrošnje i gubitaka (12,7% u 2014. u odnosu na 11,7% u 2013.);
 • dodatnih retrogradnih poreza na rafinerijskim tehnološkim gubicima u iznosu od 325 milijuna kuna.

Strategija daljnjeg razvoja

Uprava INE najavila je daljnji razvoj kompanije koji bi trebao rezultirati povećanjem ključnih pokazatelja u svim segmentima.

No kako bi se smanjili negativni utjecaji tržišta i regulatornih promjena na poslovanje, Uprava INE namjerava poduzimati mjere koje smatra nužnim za očuvanje stabilnosti kompanije. Uprava planira revidirati prioritete ulaganja, dalje racionalizirati troškove poslovanja uključujući troškove rukovoditelja i zaposlenika te ubrzati provođenje programa uključivanja poduzetnika u maloprodajnu mrežu INE.

Rafinerijska prerada najveći izazov

Ulaganjem u iznosu od 400 milijuna dolara u izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka u rafineriji u Rijeci Uprava namjera podići kapacitet prerade. Također smatra nužnim unaprijediti ukupnu efikasnost rafinerijske prerade. Za ulaganja u rafinerijsku preradu Uprava INE očekuje od Vlade da stvori poticajno investicijsko okruženje. Zbog toga odluka o ulaganju još uvijek nije donesena, iako su u INI stvoreni svi organizacijski i tehnički preduvjeti za početak tog važnog projekta. Uprava još uvijek razmatra i investiranje u druge industrijske proizvodne aktivnosti u Sisku, s ciljem očuvanja što većeg broja radnih mjesta.

Socijalni je dijalog nužan

Bilo je krajnje vrijeme da Radničko vijeće osigura prisustvo Uprave na sjednici.

Sve informacije kojima su radnici do sada raspolagali o radu svoje kompanije bile su iz medija, što je kao posljedicu moglo imati pogrešne zaključke.

Komunikaciju s Upravom može osigurati samo kvalitetan rad Radničkog vijeća koje treba osigurati prisustvo Uprave na sjednicama Radničkog vijeća i skupovima radnika.

Svjesni smo da dio naših kolega u Radničkom vijeću smatra kako ono nije potrebno iako se u posljednje tri godine potvrdilo, da jedino putem Radničkog vijeća njegovi članovi i radnici mogu raspravljati s Upravom i biti upoznati s rezultatima poslovanja i planovima za razvoj kompanije.

Na temelju tih informacija mi kao sindikati možemo pripremati konkretne aktivnosti za zaštitu prava radnika, kao što je to sada slučaj s našim rafinerijama.

SING podržava Stožer za obranu sisačke rafinerije, koji do sada, osim političke podrške svih garnitura, nije, na žalost, čuo ni za jedno konkretno rješenje za opstanak rafinerije i zaštitu radnih mjesta.