Sastanak u NTF d.o.o. Ploče

Dana 5. veljače 2015. je u NTF- u u Pločama održan sastanak predstavnika sindikata SING-a i EKN-a te Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva. Teme sastanka bile su sklapanje Kolektivnog ugovora i dugovanja Društva radnicima.

Nastali zastoj u kolektivnom pregovaranju i nepostojanje Kolektivnog ugovora unio je nemir među radnike i nepovjerenje prema poslodavcu te su se sindikati na sastanku gorljivo zalagali za nastavak pregovora i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora. Istaknuli su važnost nastavka dobre tradicije postojanja kolektivnog ugovora u NTF d.o.o. i naveli puno argumenata tome u korist, kao i probleme do kojih dolazi u slučaju nepostojanja Kolektivnog ugovora.

Zbog inzistiranja i neposustajanja sindikata u svojim nastojanjima, pred kraj sastanka konačno je došlo do pomaka u tvrdom stavu Skupštine i Nadzornog odbora te je otvorena mogućnost nastavka kolektivnih pregovora.

U odnosu na drugu točku dnevnog reda – dugovanja Društva NTF d.o.o. svojim radnicima, članovima sindikata – predsjednik Uprave, Ferid Džihanić, izjavio je kako je Društvo spremno u mirnom postupku riješiti nastale probleme, na način da dugovanja najprije isplati onim radnicima koji nisu podigli tužbe pred nadležnim sudom, a onda i ostalima, i to ukoliko se radnici odreknu kamata na svoja potraživanja i troškova sudskog postupka. Zamolio je suradnju sindikata u širenju navedene informacije među članovima.
Sindikati su Upravi dali do znanja da su oni uvijek na strani mirnog rješavanja spora, ali pod određenim uvjetima i uz valjana jamstva ispunjenja dogovora. Stoga će se, u prvom koraku, članovi izjasniti svojim sindikatima o prijedlogu predsjednika Uprave, a u slučaju pozitivnog ishoda, pristupit će se dogovoru s Upravom o uvjetima i načinu isplate.

Sastanak se pokazao iznimno korisnim, jer se iz stanja nepostojanja socijalnog dijaloga, uz dobru volje obiju strana, ipak krenulo u smjeru dogovora i traženja zajedničkog rješenja teške situacije u kojoj se našlo društvo NTF d.o.o., a što radnicima i poslodavcu daje nadu u bolje sutra.

U ime SING-a sastanku su prisustvovali: B. Mikuš, A. Ferić, M. Orošnjak, T. Marinović i T. Bulat.