SASTANAK SING – RUDARSKI SINDIKAT MOL-a

U Nagykanizsi, u sjedištu Rotarya, održan je 1. rujna 2014. sastanak predstavnika SING-a i Rudarskog sindikata MOL-a. U ime SING-a sastanku su prisustvovali Božo Mikuš, predsjednik sindikata i sindikalni povjerenici iz Crosca: Josip Dević, Luka Matijević i Vojislav Miličević, a u ime Rudarskog sindikata MOL-a László Biri, predsjednik sindikata i Géza Szalai, sindikalni povjerenik za Rotary.

Sastanak je održan na inicijativu SING-a, s namjerom da se razmijene informacije o organizaciji i funkcioniranju Održavanja u obje kompanije, a povodom najave poslodavca o reorganizaciji Održavanja u Croscu. U Rotaryu je Održavanje reorganizirano pred dvadesetak godina i većinski izdvojeno iz Rotarya. Zadržani su samo specijalizirani servisi vezani uz izvođenje radova na bušotinama u kojima danas radi 10-ak radnika. Ne bismo željeli da se isto dogodi u Croscu i to će nam biti glavna zadaća.

Stav oba sindikata je da treba najviše moguće zaštititi interese radnika, ali i interes djelatnosti kojom se bave Crosco i Rotary, jer su u svim dosadašnjim restrukturiranjima štetu pretrpjeli radnici, a obujam posla se smanjio. Društva su sve manja te tehnički i tehnološki zaostalija. Zato će se pojačati suradnja dva sindikata jer je to jedino jamstvo najbolje moguće zaštite radnika članova sindikata.