Potpisan Kolektivni ugovor za Plinacro

KU-2017_potpisivanje

U Zagrebu, 30. lipnja 2017. u nazočnosti članova pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca, potpisan je Kolektivni ugovor za Plinacro. Kolektivni ugovor s Upravom tvrtke, u ime SING-a, je potpisala predsjednica Jasna Pipunić.

Nakon dugotrajnih i teških pregovora usuglašen je tekst Kolektivnog ugovora i SING je proveo osobno izjašnjavanje članova, koji su podržali sklapanje dogovorenog Kolektivnog ugovora.

Novi Kolektivnim ugovorom zadržana je postojeća razina plaća, vraćena su prava na isplatu regresa, božićnicu, uskrsnicu , a dnevnice za službeno putovanje utvrđene su u neoporezivom iznosu. Po prvi puta, Kolektivni ugovor za Plinacro sklopljen je na rok do 31. prosinca 2019. godine, što je dokaz vrlo visoke razine socijalnog dijaloga u kompaniji.

U prigodi potpisivanja Sindikat i Poslodavac izrazili su zadovoljstvo sklopljenim Kolektivnim ugovorom i nadu da će čim se za to steknu uvjeti, materijalna prava radnika biti povećana.