Potpisan Kolektivni ugovor za INU

U Zagrebu su, 10. svibnja 2016., predstavnici sindikata i Uprave Ine potpisali novi Kolektivni ugovor. Novi Kolektivni ugovor rezultat je dugotrajnih, teških pregovora i postupka mirenja koji je uspješno završio. U ime SING-a Kolektivni ugovor je potpisala predsjednica sindikata Jasna Pipunić.

Najznačajnije promjene u Kolektivnom ugovoru, uz određena zakonska usklađenja u poglavljima koja se odnose na godišnji odmor, zaštitu na radu, odnose se na prilagodbu jubilarnih nagrada, terenskog dodatka, nejednakog trajanja radnog vremena te ukupne isplate za regres i božićnicu do visine neoporezivog iznosa. Po prvi puta Kolektivni ugovor je potpisan na neodređeno vrijeme, što smatramo dodatnom vrijednošću za radnike. Na taj način sindikati i poslodavac iskazuju jasnu volju za unapređenjem socijalnog dijaloga i očuvanjem dostignute razine prava radnika.