Bluesun hotel Kaj

Od 01.07.2020., članovi SING-a i članovi njihove obitelji, mogu koristiti usluge smještaja, restorana i wellnesa u Bluesun hotel Kaj, u Mariji Bistrici. Svi članovi Singa i članovi njihovih obitelji, koji žele koristiti usluge hotela (smještaj i wellnes), trebaju se najaviti radi slobodnih termina. Prilikom dogovora, i kod dolaska u Bluesun hotel Kaj, članovi Singa uz osobnu iskaznicu, pokazuju i člansku iskaznicu Singa, sa kojom ostvaruju navedene popuste.

Ponudu hotela možete pregledati ovdje: Bluesun hotel Kaj ponuda