MEĐU ČLANOVIMA U ALBANIJI

Delegacija SING-a u sastavu: Božo Mikuš, Jasna Pipunić i Luka Matijević obišla je 29. rujna 2014. članove SING-a i radnike Crosca koji rade u Albaniji. Bio je to prvi odlazak među članove u Albaniji s dobrim dojmovima o Albaniji, a naročito o CROSCO-vim radnicima koji i ovdje potvrđuju da su među najboljima u svijetu i da su dorasli svim izazovima i zadacima.

CROSCO-vi radnici u Albaniji rade na naftnom polju Patos-Marinza koje je najveće kopneno naftno polje u Europi, otkriveno 1928. godine. Današnje rezerve nafte procjenjuju se na 320.000.000 m3, s godišnjom proizvodnjom od oko 700.000 m3. Zanimljivo je da je to naftno polje prvo bilo ponuđeno INI, ali INA tada nije bila zainteresirana. Preuzeli su ga Kanađani putem Bankers Petroleum kompanije, za koje CROSCO izvodi radove bušenja.

U Albaniji radi ukupno 96 CROSCO-vih radnika, a na Patos-Marinzi rade 3 CROSCO-va bušaća tornja: Ideco-301, Sky-3 i Lyb-37. Uz CROSCO-ve bušaće CROSCO-vci vode i radove cementacije koje sa svojom opremom izvode radnici Rotary-a. Održavanje je povjereno CROSCO-vom Održavanju koje radi besprijekorno. Imali smo se priliku uvjeriti da je prisutna bojazan da bi se tu mogli pojaviti problemi ukoliko bi dio Održavanja bio izdvojen iz CROSCA.

Obišli smo članove na svim bušaćim tornjevima te smo održali dva skupa u Fieru gdje su stacionirani CROSCO-vi radnici. Članovima smo prenijeli informacije o radu sindikata i stanju u CROSCU te smo odgovarali na brojna pitanja. Raduje nas da su radnici zadovoljni s organizacijom i funkcioniranjem radilišta, a na smještaj i prehranu nije bilo ni jedne primjedbe. I ovom prilikom se pokazalo i potvrdilo da nema boljeg načina komunikacije s članovima od osobnog kontakata na licu mjesta. Zato bi trebalo nastaviti s ovakvom praksom gdje god i kad god je to moguće.

Zahvaljujemo CROSCO-vcima u uredu u Tirani, a naročito Zoranu Lušiću, na susretljivosti i gostoprimstvu uz rudarski pozdrav SRETNO.