• SILNA POLITIKANSTVA UNIŠTAVAJU INU
  • Humanitarni fond
  • Ujedinila se dva sindikata u INI
  • Socijalnim dijalogom do spašavanja radnih mjesta u rafinerijama Rijeka i Sisak

Poduzeća u kojima djelujemo