Aqua Vivae

Poštovani članovi SING-a,
Dogovorili smo poslovnu suradnju sa vodenim parkom Aquae Vivae, u Krapinskim Toplicama, koje su dobile nagradu, za „Atrakcija godine „ 2016., u Bolu na Braču.

Narudžbe karata za članove SING-a i njihovih obitelji možete ostvariti na način da nam pošaljete, količinu karata koje želite na mail drago.domazet@sing.hr, cijena karata 50 kn pojedinačna, 170 kn obiteljska, dvije odrasle osobe i djeca, karte ćete platiti kod preuzimanja.

U slučaju narudžbe 5 obiteljskih karata cijena 800,00 kn i 10 pojedinačnih 500,00 kn, možete platiti obustavom na plaći na 4 mjesečna obroka uz potpisivanje izjave o odobrenju obustave.

Više informacija možete pronaći na letcima ispod: