Potpore o pružanju pomoći stradalima u potresu

Članovi SING-a koji su stradali u potresu mogu ostvariti pravo na posebnu potpor

Odluka o pružanju i isplati pomoći stradalima u potresu

Zahtjev za isplatu pomoći