Humanitarni fond Božidar Oreč

Humanitarni fond Božidar Oreč utemeljili smo s ciljem pružanja pomoći teško oboljelim članovima Sindikata i njihove djece.

Humanitarni fond nosi ime prvog predsjednika naše Skupštine, poginulog u Domovinskom ratu 1991. godine, a financira se uplatom članarine (10 kuna mjesečno) i dobrovoljnim prilozima poduzeća, ustanova, udruga i sl.

Pomoć članovima Fonda pruža se u ovim slučajevima:

  • plaćanja troškova operacijskih zahvata i liječenja čiji su troškovi znatno veći od mogućnosti
    korisnika, tako da pristupanje liječenju, odnosno operaciji, korisniku nije moguće bez potpore
  • nabave i kupnje kvalitetnijih ortopedskih pomagala za koja HZZO ne priznaje troškove nabave ili ih djelomično priznaje
  • kupnje i nabave lijekova, plaćanje terapijskog liječenja i sl. ako su troškovi veći od 1.000,00 kn.
  • obavljanja pretraga neophodnih za daljnji tijek liječenja koje troškove ne nadoknađuje HZZO niti su pokrivena dodatnim/dopunskim zdravstvenim osiguranjem ili na njih treba dugo čekati, a priroda bolesti zahtijeva hitnost.

Sva pomoć se, prema odluci Vijeća Humanitarnog fonda, isplaćuje isključivo na temelju predračuna.
Rad Humanitarnog fonda reguliran je Pravilnikom koji je donijelo Glavno povjereništvo SING-a, a radom Fonda upravlja Vijeće Fonda koje čine predstavnici iz SING-ovih ureda, liječnik opće prakse, predsjednik SING-a i tajnik Vijeća Fonda.

Članom Fonda može postati svaki član Sindikata naftnog gospodarstva. Član Fonda može, iznimno, uplaćivati dvostruku članarinu ako želi ostvariti pravo na potporu za svog supružnika koji ne radi u poduzeću u kojem djeluje SING.

Glavno povjereništvo SING-a na svojoj posljednjoj sjednici donijelo je odluku o dodatnim pogodnostima za članove koji se do 31. ožujka 2016. odluče za pristupanje Fondu.
Učlanjivanjem u Fond do navedenog datuma članu SING-a priznajemo status „osnivača Fonda“, što podrazumijeva da potporu može zatražiti odmah i za dijagnozu bolesti koja je nastala prije učlanjenja u Fond.